8 maja 2022

Agata jest już w znacznym stopniu samodzielna. Mieszka u Rodziny i po domu porusza się już bez pomocy i jest w stanie wykonywać podstawowe codzienne czynności. Podczas spacerów musi się wspomagać kijkami, a na dłuższe wyprawy jedzie na wózku inwalidzkim. Nadal musi brać leki (m.in. suplementy diety w dużych ilościach, nierefundowane) oraz kontynuować intensywną rehabilitację komercyjną (szczegóły w zakładce "Leczenie", Etap III). Dodatkowo Agata musi poddać się intensywnemu i drogiemu leczeniu zębów, które było niemożliwe przez cały rok.

skontaktuj się z nami

Spotkaj się z nami

Wszystkie pytania można kierować do przyjaciółki Agaty, Doroty Kuchty.

Adres e-mail

kuchtad@outlook.com

social media