26 sierpnia 2022

13.10.2022: Agata jest już w znacznym stopniu samodzielna. Mieszka u Rodziny i po domu porusza się już bez pomocy i jest w stanie wykonywać podstawowe codzienne czynności. Podczas spacerów musi się wspomagać kijkami Nadal musi brać leki (m.in. suplementy diety w dużych ilościach, nierefundowane) oraz kontynuować intensywną rehabilitację, najczęściej komercyjną (szczegóły w zakładce "Leczenie", Etapy III,IV,V).

skontaktuj się z nami

Spotkaj się z nami

Wszystkie pytania można kierować do przyjaciółki Agaty, Doroty Kuchty.

Adres e-mail

kuchtad@outlook.com

social media